Przygotowanie i wdrożenie strategii zwalczania alkoholizmu i narkomanii w obwodzie lwowskim

Підготовка та реалізація стратегії з протидії алкоголізму та наркоманії у Львівській області

Завантажувані матеріали

Regulacje prawne walki z alkoholizmem na Ukrainie

Правове регулювання боротьби з алкоголізмом в Україні

Picie alkoholu i używanie innych substancji psychoaktywnych w obwodzie lwowskim

Пиття алкоголю і вживання інших психоактивних речовин у Львівській Області

Picie alkoholu i używanie innych substancji psychoaktywnych w obwodzie lwowskim -- apendyks

Пиття алкоголю і вживання інших психоактивних речовин у Львівській Області -- додаток

Spożycie napojów alkoholowych jako problem społeczny: opracowanie strategii przeciwdziałania alkoholizmowi w obwodzie lwowskim

Споживання алкогольних напоїв в Україні як соціальна проблема. Монографіа

Рецензія на монографію -- Щудло

Рецензія на монографію -- Ковалиско

Budowanie lokalnej strategii przeciwdziałania narkomanii. Podręcznik dla samorządów

Створення місцевої стратегії протидії наркоманії. Посібник для органів самоврядування

Organizacje pozarządowe w Polsce

Неурядові організації в Польщі

Profilaktyka uzależnień w oświacie

Профілактика шкідливих залежностей в освіті

Realizacja i finansowanie działań profilaktycznych w Polsce

Реалізація та фінансування профілактичних заходів у Польщі