Przygotowanie i wdrożenie strategii zwalczania alkoholizmu i narkomanii w obwodzie lwowskim

Підготовка та реалізація стратегії з протидії алкоголізму та наркоманії у Львівській області

Program Międzynarodowej Konferencji „Przygotowanie i wdrożenie strategii zwalczania alkoholizmu i narkomanii w obwodzie lwowskim”, 8 grudnia 2020 r.

sesja 1, 10.00–12.00 (czas lwowski), 09.00–11.00 (czas warszawski)
09.00–09.30 Moderator – Tomasz Kowalewicz, Fundacja Praesterno
Wprowadzenie – słowa powitalne:
Katarzyna Łukowska, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Тaras Hreń, zastępca gubernatora Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej
Roman Korż, prorektor Uniwersytetu Narodowego „Politechniki Lwowskiej”
ks. Ihor Kozankiewicz, Caritas Eparchii Drohobycz-Sambor UGCC
09.30–10.00 Janusz Sierosławski, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Polska
Po co jest diagnoza? Wyniki badań społecznych nad stanem alkoholizmu i narkomanii w obwodzie lwowskim
10.00–10.25 Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Polska
Znaczenie profilaktyki alkoholizmu i narkomanii w polskim społeczeństwie (ze wskazaniem zadań, form i metod stosowanych zgodnie z polskimi programami profilaktycznymi)
10.25–10.50 Jacek Ruszczewski, pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Polska
Współdziałanie/autonomiczna aktywność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w województwach w Polsce – refleksje podstawowe w czasach COVID
10.50–11.00 dyskusja nad raportami
11.00–12.00 przerwa
sesja 2, 13.00–15.30 (czas lwowski), 12.00–14.30 (czas warszawski)
12.00–12.25 Jurij Mykytka, Lwowskie Regionalne Centrum Opieki Społecznej dla dzieci, rodzin i młodzieży, Ukraina
O pracach nad stworzeniem strategii zwalczania alkoholizmu i narkomanii wśród dzieci i młodzieży w obwodzie lwowskim
12.25–12.50 Mykoła Nemczuk, Departament Ochrony Socjalnej Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Ukraina
Prezentacja projektów działań Strategii zwalczania alkoholizmu i narkomanii wśród dzieci i młodzieży w obwodzie lwowskim
12.50–13.15 Natalia Kuzak, Departament Ochrony Socjalnej Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Ukraina
Mechanizmy realizacji strategii zwalczania alkoholizmu i narkomanii w obwodzie lwowskim w kontekście decentralizacji
13.15–13.40 Larysa Kłymańska, Halyna Herasym, Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska”, Ukraina
Prezentacja monografii „Spożycie napojów alkoholowych jako problem społeczny. Tworzenie strategii przeciw alkoholizmowi w regionie lwowskim”
13.40–14.05 Тaras Poturaj, Kościelne Centrum Rehabilitacji „Nazaret”, Ukraina
Prezentacja prac KCR Nazaret w ramach realizacji strategii zwalczania alkoholizmu w obwodzie lwowskim
14.05–14.30 podsumowanie i zakończenie konferencji