Przygotowanie i wdrożenie strategii zwalczania alkoholizmu i narkomanii w obwodzie lwowskim

Підготовка та реалізація стратегії з протидії алкоголізму та наркоманії у Львівській області

Фотографії