Przygotowanie i wdrożenie strategii zwalczania alkoholizmu i narkomanii w obwodzie lwowskim

Підготовка та реалізація стратегії з протидії алкоголізму та наркоманії у Львівській області

Співпраця з Україною у сфері протидії алкоголізму на місцевому рівні

Мета завдання – підтримка Львівської області у розробці й підготовці до виконання комплексної стратегії протидії алкоголізму у Львівській області.

Програма здійснюється у партнерстві з 2 українськими організаціями:

Основною цільовою групою є львівська робоча група, створена головою Львівської обласної державної адміністрації для розробки регіональної стратегії протидії алкоголізму. Робоча група нараховує близько 25 осіб і має міждисциплінарний характер (зокрема, представники державної та муніципальної влади, практики терапії залежності, спеціалісти з профілактики, представники неурядових організацій, у тому числі церковних, представники поліції та академічних кіл).

Друга цільова група – представники органів місцевого самоврядування (нових, створених після виборів у жовтні 2020 року в результаті проведеної реформи), представники академічних кіл, особи, що працюють з дітьми та молоддю, представники неурядових організацій, спеціалісти з лікування залежності, представники служби охорони здоров’я, соціальної допомоги, поліції. Вони були запрошені до участі в конференції 8 грудня (було надіслано близько 90 запрошень до установ та організацій, в яких працюють ці професійні групи). Їм також будуть надіслані рекомендації, які можуть бути корисними і придатними для представників українських місцевих органів, установ та організацій у процесі розробки стратегії протидії алкоголізму.

Завдяки реалізації завдання:

У рамках програми: