Przygotowanie i wdrożenie strategii zwalczania alkoholizmu i narkomanii w obwodzie lwowskim

Підготовка та реалізація стратегії з протидії алкоголізму та наркоманії у Львівській області

Стратегіа протидії алкоголізму у Львівській області

Стратегія з протидії алкоголізму та наркоманії у Львівській Області на 2021–2025 роки (проект)

Заходи стратегії з протидії алкоголізму та наркоманії у Львівській Області на 2021–2025 роки (проект)